Hem

Manusstopp till Nabben nummer 1-2024.

15 februari vill vi ha era artiklar till kommande Nabben.

Skicka in till varpa@varpa.rf.se

Nytt datum Svenska Hästskovarpaförbundet SHVF har årsmöte 14 mars klockan 18.00

Plats Östanbjörke bygdegård. Möjlighet att deltaga digitalt via TEAMS kommer att finnas.

Anmäl i så fall intresse till Henrik Persson, Ingmår

Dagordning

Balansrapport

Resultatrapport

Budget

Revision

____________________________________________________________

Svenska Varpaförbundet inbjuder till Årsmöte.

Lördagen den 23 mars Nordic Light Vasaplan 7, Stockholm

Kaffe klockan 13.30

Förbundsmöte 14.00

När ni vet vem som skall vara ombud, kontakta då kansliet snarast möjligt.

Svenska Varpaförbundet står för resekostnaderna, dock ej logi. (Ni bokar resan själva)

Förbundsmötet klaras av på cirka 90 miniuter. Det går bra att vara med digitalt via Teams

Även åhörare kontaktar kansliet för kaffebeställning.

Telefon kansliet 08-6996518 eller varpa£varpa.rf.se

Mer information och handlingar skickas till alla föreningar och deltagare innan mötet och finns på hemsidan www.varpa.se

Sista dag för anmälan 10 mars.

___________________________________________________________

SM i Hästskokastning på Mora Skidstadion i Hemus 19-21/7 2024.

BOENDE

Vi föreslår First Camp vid Mora Parken. Se karta nedan.

moraparken@firstcamp.se

+46 250 276 00

Finns både hotellrum och stugor med frukost.

Naturnära med vattendrag men ändå centralt, finns möjlighet till olika aktiviteter.

Ligger cirka 1 km från tävlingsarenan.

Man måste nog boka ganska snart för att vara säker på att få något.

TÄVLINGAR

Fredag 21/7: Par poäng gräs. Lördag 22/7: 2-skor cm gräs och grus cm. Söndag: Gräs cm

Mer detaljerad information om anmälan och inbetalning i nästa Nabben om tider med mera.

Mora Skidstadion Hemus

Mora Hästskokastarklubb

Mvh Mats-Olov Mattsson Telefon 070 – 361 07 19

__________________________________________________________

Ansöka om LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Ansöka om LOK-stöd

Här nedan hittar du information om vad som krävs för att kunna söka LOK-stöd, hur ansökningsprocessen går till och vem som är behörig att skicka in ansökan.

Ansök i IdrottOnline

Ansökan görs i IdrottOnline. Samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt och föreningens siffror förs då över till ansökan automatiskt. Det enda ni behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den.

Vem har behörighet att skicka in ansökan?

De som kan skicka in en ansökan för en förenings räkning är de som är registrerade i IdrottOnline som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare i en förening.

Mer om de olika behörigheterna för LOK-stödet kan du läsa härLänk till extern webbplats

Sista ansökningsdag för LOK-stöd

Ansökan för hösten: senast 25 februari

Till samtliga föreningar inom SVF samt SDF

                                                                                                                                                                              20231211

Detta är ett brev från Svenska Varpaförbundets valberedning inför förbundsmötet 2024.

Nedan ser ni vilka som är på tur att avgå och hur de ställer sig till förfogande för omval. Helt klart är att en ledamot ställer sin plats till förfogande. Det innebär att i dagsläget skall vi i varpafamiljen hitta ett nytt namn på 1 ledamot för en tid av två år,

Valberedningen vill härmed uppmana alla medlemmar i någon av Svenska Varpaförbundets föreningar att tänka till på namnförslag som meddelas till någon i valberedningen. Önskvärt är att den person som någon föreslår har tillfrågat den om uppdraget men har inte det skett så tar vi på oss det i valberedningen. Längs ner på denna sida hittar ni vem ni kan kontakta i valberedningen med namnförslag och valberedningen vill ha in dessa senast den 31 januari.

Befattning, namn i tur att avgå och deras ställningstagande för omval vid förbundsmötet 20240323.

.

Ordförande (1 år)                      Lars Henriksen                            Tackat ja till omval

Ledamöter (2 år)                        Mikael Nilsson                             Tackat ja till omval

                                                          Lars Håkansson                           Tackat ja till omval

                                                          Dan Törnlind                                Tackat nej till omval

Suppleanter (2 är)                     Henrik Lavergren                       Tackat ja till omval

Elin Sjöman                                  Tackat ja till omval

Revisorer (1 år)

Auktoriserad                                Emma Järlö                                   Tackat ja till omval

Lekmanna                                     Bernt Augustsson                      Tackat ja till omval

Revisorssuppleanter (1 år)    

Auktoriserad                                Barbro Hallgren                           Tackat ja till omval

Lekmanna                                     Johan Lindberg                            Tackat ja till omval

Kontakta oss i valberedningen

Barbro Wettersten (sammankallande)                                        073-6431508

Maria Mattsson                                                                                   076-1363076

Bernt Augustsson                                                                                076-2435701

Tävlingsprogram för 2024 finns här

Nabben,, manusstopp den 28 november, skicka in era artiklar till varpa@varpa.rf.se

Resultatlista från Fårö ligger under fliken Varparesultat

SM Varpa på Fårö är i gång

SM lottning SM FÅRÖ

Manusstopp till Nabben Nr 3. Material till kansliet senast den 6 september.

Kasta varpa i Alva.
Kom och kasta varpa på
Alva idrottsplats den 11/8 kl
18.00 både vana kastare
och nybörjare. Vi grillar
korv! Det finns även boule
och discgolf. Alla välkomna!
Alva IK

Fullständig resultatlista korrigerad 18/7

SM varpan är nu invigd av Förbundsordförande Lars Henriksen och Anders Mattsson Halingbo IK, Resultat kommer att finnas här under alla tre dagar

Varpatävlingen i Varberg den 26 augusti är inställd hälsar arrangören.

SM inbjudan Fårö 2-manna och par. Anmälningsblankett finns här

Här är inbjudan till SM i hästsko i Sunne

Tofta VK meddelade i dag att det inte blir någon Toftavarpa den 5 augusti.

Distanscupen 2023. inbjudan ligger under fliken ”Hästsko”

Hablingbo IK arrangerar SM varpa i Stånga Gotland.

Fredagen den 14 till den 16 juli arrangerar Hablingbo IK, SM Varpa på Stangmalmen Stånga. Kastgrenarna blir individuellt, centimeter och lagkula 3-manna.Här finns Inbjudan, Anmälningsblankett observera att anmälningar görs till Svenska Varpaförbundet och så även inbetalning av anmälningsavgifter.

Välkommen till Svenska Varpaförbundet!

Förbundsmötet 2023 Visby

Under lördagen höll Svenska Varpaförbundet årsmöte på Scandic Visby.

Mötet leddes av Patrik Oscarsson Riksidrottsförbundet.

9 ombud var på plats fysiskt och digitalt.

För år 2023 så är det gratis licenser även detta år.

Styrelsen ser nu ut på följande vis.

Ordförande Lars Henriksen, Göteborg

Ledamöter, Lina Falk Bua, Ylva Mellin Uppsala, Margareta Sasse Gråbo, Lars Håkansson Göteborg, Dan Törnlind Lima, Mikael Nilsson Visby.

Suppleanter, Elin Sjöman Uppsala , Henrik Lavergren Nacka.

Valberedningen ser ut på följande vis. Sammankallande Barbro Wettersten Visby, Maria Mattsson Ingmår, Bernt Augustsson. Sundbyberg

Avtackning av Barbro Wettersten och ett stort tack till Patrik Oscarsson som ledde förbundsmötet. Tomas Holmqvist skulle också ha avtackats men var inte på plats.

Stadgar

Verksamhetsberättelse

Vision 2022-2025