Hem

Distanscupen 2023. inbjudan ligger under fliken ”Hästsko”

Hablingbo IK arrangerar SM varpa i Stånga Gotland.

Fredagen den 14 till den 16 juli arrangerar Hablingbo IK, SM Varpa på Stangmalmen Stånga. Kastgrenarna blir individuellt, centimeter och lagkula 3-manna.Här finns Inbjudan, Anmälningsblankett observera att anmälningar görs till Svenska Varpaförbundet och så även inbetalning av anmälningsavgifter.

Välkommen till Svenska Varpaförbundet!

Förbundsmötet 2023 Visby

Under lördagen höll Svenska Varpaförebundet årsmöte på Scandic Visby.

Mötet leddes av Patrik Oscarsson Riksidrottsförbundet.

9 ombud var på plats fysiskt och digitalt.

För år 2023 så är det gratis licenser även detta år.

Styrelsen ser nu ut på följande vis.

Ordförande Lars Henriksen, Göteborg

Ledamöter, Lina Falk Bua, Ylva Mellin Uppsala, Margareta Sasse Gråbo, Lars Håkansson Göteborg, Dan Törnlind Lima, Mikael Nilsson Visby.

Suppleanter, Elin Sjöman Uppsala , Henrik Lavergren Nacka.

Valberedningen ser ut på följande vis. Sammankallande Barbro Wettersten Visby, Maria Mattsson Ingmår, Bernt Augustsson. Sundbyberg

Avtackning av Barbro Wettersten och ett stort tack till Patrik Oscarsson som ledde förbundsmötet. Tomas Holmqvist skulle också ha avtackats men var inte på plats.

Stadgar

Verksamhetsberättelse

Vision 2022-2025