Hem

Här är SM lottningen till kommande SM i Stånga. PDF fil Uppdaterad den 18 juli

Ser ni några fel så maila dessa till lars.hakansson@varpa.rf.se

Dags att anmäla sig till kommande 2-manna SM och parvarpa i Stånga, 7-8 september

Anmälningsblankett finns här

/Anmälningsblankett till SM Stånga centimeter, ind och lag

Inbjudan SM Mora hästsko


/inbjudan till Distanscupen hästsko

Hej, här kommer en ny inbjudan till Distanscupen för 2024 som är reviderad med de senaste reglerna som ändrades inför årets tävlingar.

Med vänliga hälsningar.

Henrik Persson

070-521 05 94

/Inbjudan till Rekryteringsprojekt.

Föreningar sökes till rekryteringsprojekt!
Vill ni bli fler varpakastare, hästskokastare eller pärkspelare i er förening? Kom på vårt
digitala uppstartsmöte för projekt ”Fler aktiva utövare”
När: 22 april kl 19-21 via Teams. Vi behöver bli fler utövare av varpa, hästskokastning och pärk för att sporterna ska leva
vidare och utvecklas.
Vi söker därför föreningar som vill jobba tillsammans med oss i ett projekt för att öka
intresset för och antalet aktiva inom våra sporter. På uppstartsmötet väljer vi ut vilka
föreningar som ska vara med och börjar skissa på en projektplan tillsammans. Vi vill att
projektet ska tas fram med och genomföras tillsammans med er i föreningarna.
Vad förväntas av en förening som är med?
 Delta med representant på projektmöten
 Komma med förslag och spaningar på vad som behövs för att bli fler inom sporterna
 Testa olika lösningsförslag som kommer fram genom projektet
På uppstartsmötet diskuterar vi:
o Rekrytering
o Barn och ungdom
o 65+
o Hur får vi fler att hitta sporterna?
o Hur fångar vi upp intresserade?
o Övriga frågor som ni vill lyfta
Anmäl ert intresse till varpakonsulent Janne
senast 19 april: varpa@varpa.rf.se, 08-699 65 18
Med vänlig hälsning,
Elin, Maria, Mikael och Ylva
Svenska Varpaförbundet

Lars Henriksen omvaldes till ny förbundsordförande vid Svenska Varpaförbundets årsmöte i dag i Stockholm. 10 ombud var närvarande, en del fysiskt och en del digitalt.

Förbundsmötet leddes av Patrik Oscarsson från Riksidrottsförbundet.

Peter Mattsson valdes in som ny ledamot, och Dan Törnlind avtackades efter 6 år i styrelsen.

Styrelsen är följande. Ordförande Lars Henriksen, Vice ordförande Ylva Mellin, Sekreterare Lina Falk, Vice sekreterare Elin Sjöman, Kassör Lars Håkansson, Margareta Sasse, Mikael Nilsson, Peter Mattsson, Henrik Lavergren

I övrigt inga nya val, valberedningen valdes om, Barbro Wettersten, Visby, Maria Mattsson Sunne, Bernt Augustsson Sundbyberg

Kommer mera om årsmötet på måndag.

Verksamhetsberättelse rättad 4 mars klockan 08.00

Fullmakt

Vision

Budget 2024

______________________________________________________

Nytt datum Svenska Hästskovarpaförbundet SHVF har årsmöte 14 mars klockan 18.00

Plats Ingmårs bygdegård.. Möjlighet att deltaga digitalt via TEAMS kommer att finnas.

Anmäl i så fall intresse till Henrik Persson, Ingmår

Dagordning

Balansrapport

Resultatrapport

Budget

Revision

___________________________________________________________

SM i Hästskokastning på Mora Skidstadion i Hemus 19-21/7 2024.

BOENDE

Vi föreslår First Camp vid Mora Parken. Se karta nedan.

moraparken@firstcamp.se

+46 250 276 00

Finns både hotellrum och stugor med frukost.

Naturnära med vattendrag men ändå centralt, finns möjlighet till olika aktiviteter.

Ligger cirka 1 km från tävlingsarenan.

Man måste nog boka ganska snart för att vara säker på att få något.

TÄVLINGAR

Fredag 21/7: Par poäng gräs. Lördag 22/7: 2-skor cm gräs och grus cm. Söndag: Gräs cm

Mer detaljerad information om anmälan och inbetalning i nästa Nabben om tider med mera.

Mora Skidstadion Hemus

Mora Hästskokastarklubb

Mvh Mats-Olov Mattsson Telefon 070 – 361 07 19

__________________________________________________________

Ansöka om LOK-stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Ansöka om LOK-stöd

Här nedan hittar du information om vad som krävs för att kunna söka LOK-stöd, hur ansökningsprocessen går till och vem som är behörig att skicka in ansökan.

Ansök i IdrottOnline

Ansökan görs i IdrottOnline. Samtliga aktiviteter måste närvaroregistreras digitalt och föreningens siffror förs då över till ansökan automatiskt. Det enda ni behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den.

Vem har behörighet att skicka in ansökan?

De som kan skicka in en ansökan för en förenings räkning är de som är registrerade i IdrottOnline som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare i en förening.

Mer om de olika behörigheterna för LOK-stödet kan du läsa härLänk till extern webbplats

Sista ansökningsdag för LOK-stöd

Ansökan för hösten: senast 25 februari

Till samtliga föreningar inom SVF samt SDF

                                                                                                                                                                             

Tävlingsprogram för 2024 finns här

Resultatlista från Fårö ligger under fliken Varparesultat

SM Varpa på Fårö är i gång

SM lottning SM FÅRÖ

Manusstopp till Nabben Nr 3. Material till kansliet senast den 6 september.

Kasta varpa i Alva.
Kom och kasta varpa på
Alva idrottsplats den 11/8 kl
18.00 både vana kastare
och nybörjare. Vi grillar
korv! Det finns även boule
och discgolf. Alla välkomna!
Alva IK

Fullständig resultatlista korrigerad 18/7

SM varpan är nu invigd av Förbundsordförande Lars Henriksen och Anders Mattsson Halingbo IK, Resultat kommer att finnas här under alla tre dagar

Varpatävlingen i Varberg den 26 augusti är inställd hälsar arrangören.

SM inbjudan Fårö 2-manna och par. Anmälningsblankett finns här

Här är inbjudan till SM i hästsko i Sunne

Tofta VK meddelade i dag att det inte blir någon Toftavarpa den 5 augusti.

Distanscupen 2023. inbjudan ligger under fliken ”Hästsko”

Hablingbo IK arrangerar SM varpa i Stånga Gotland.

Fredagen den 14 till den 16 juli arrangerar Hablingbo IK, SM Varpa på Stangmalmen Stånga. Kastgrenarna blir individuellt, centimeter och lagkula 3-manna.Här finns Inbjudan, Anmälningsblankett observera att anmälningar görs till Svenska Varpaförbundet och så även inbetalning av anmälningsavgifter.

Välkommen till Svenska Varpaförbundet!

Förbundsmötet 2023 Visby

Under lördagen höll Svenska Varpaförbundet årsmöte på Scandic Visby.

Mötet leddes av Patrik Oscarsson Riksidrottsförbundet.

9 ombud var på plats fysiskt och digitalt.

För år 2023 så är det gratis licenser även detta år.

Styrelsen ser nu ut på följande vis.

Ordförande Lars Henriksen, Göteborg

Ledamöter, Lina Falk Bua, Ylva Mellin Uppsala, Margareta Sasse Gråbo, Lars Håkansson Göteborg, Dan Törnlind Lima, Mikael Nilsson Visby.

Suppleanter, Elin Sjöman Uppsala , Henrik Lavergren Nacka.

Valberedningen ser ut på följande vis. Sammankallande Barbro Wettersten Visby, Maria Mattsson Ingmår, Bernt Augustsson. Sundbyberg

Avtackning av Barbro Wettersten och ett stort tack till Patrik Oscarsson som ledde förbundsmötet. Tomas Holmqvist skulle också ha avtackats men var inte på plats.

Stadgar

Verksamhetsberättelse

Vision 2022-2025