Förbundsstyrelse

Förbundsordförande:

Lars Henriksen

Bergsjösvängen 36

41561 Göteborg

Mobil 073-0810200

Mail lab.henriksen@outlook.com

Vice ordförande:

Ylva Mellin

Fredsgatan 3 lgh 1206

75313 Uppsala

Mobil 070-5465414

Mail ylva.mellin@rf.se

Sekreterare

Lina Falk

Hultalyckevägen 9

43264 Bua

Mobil 073-5004873

Mail linaeriksson888@gmail.com

Vice sekreterare

Barbro Wettersten

Myrstigen 234

62150 Visby

Mobil 073-6431508

Mai. barbro.wettersten@hotmail.com

Förbundskassör

Lars Håkansson

Eketrägatan 15

41873 Göteborg

Mobil 070-3397782

Mail lassemaximillian@gmail.com

Ledamöter

Dan Törnlind

Västra Ärnäs 10

78064 Lima

Mobil 070-6039942

Mail dan.tornlind@hotmail.com

Mikael Nilsson

Eugeniagatan 10

62146 Visby

Mobil 070-6461509

Mail Mikael.nilsson@varpa.rf.se

Barbro Wettersten

Myrstigen 234

62150 Visby

Mobil 073-6431508

Mail Barbro.wettersten@hotmail.com

Suppleanter

Tomas Holmqvist

Sanda Boterarve 145

62379 Klintehamn

Mobil 070-8445212

Mail honken1974£outlook.com

Henrik Lavergren

Korallgatan 16 lgh 1201

62140 Visby

Mobil 073-2301617

Valberedning

Göran Fransson Sammankallande

Kungsallen 12

62254 Romakloster

Mobil 070-7366478

Mail goran.fransson@telia.com

Bernt Augustsson

Västerhejde Stenstugu 459

62199 Visby

Mobil 076-2435701

Mail Benneaug@gmail.com

Sara Broberg

Sandstensslingan 2

15534 Nykvarn

Mobil 070-3583145

Mail sara_broberg@hotmail.com

Auktoriserad revisor

Emma Järlö

Mobil 070-4390301

Mail emma.jarlo@lr-revision.se

Auktoriserad ersättare

Barbro Hallgren

Mobil 076-2397422

Mail barbro.hallgren@lr-revision.se

Lekmanna revisor

Bernt Augustsson

Västehejde Stenstugu 459

621 99 Visby

Mobil 076-2435701

Mail benneaug@gmail.com

Lekmanna ersättare

Johan Lindberg

Källunge Kullsarve 228

62178 Visby

Mobil 070-5877187

Mail johan.lindberg@hotmail.com

Verkställande utskottet.

Ordförande: Lars Henriksen

Vice Ordförande: Ylva Mellin

Kassör: Lars Håkansson

Sekreterare: Lina Falk

Representant för Gotländska idrotter: Mikael Nilsson

Representant för hästskovarpa: Dan Törnlind

Adj Kansli: Jan Larsson

Pressansvarig Lars Henriksen

Sekreta utskottet

Jan Larsson Sammankallande

Lars Henriksen

Tävlingsgruppen för Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa.

Bernt Augustsson Sammankallande

Gotländska Idrotterna Mikael Nilsson

Hästskovarpa

Dan Törnlind Sammankallande

Mats Mattsson

Claes-Göran Standar

Domaransvarig Metallvarpa

Henrik Lavergren Sammankallande

Bengt Arne Andersson

Antidoping Jan Larsson

Jämställdhet och utbildning Ylva Mellin

Sponsring

Jan Larsson Sammankallande

Lars Henriksen

Ungdomsgruppen

Tomas Holmqvist sammankallande

Barbro Wettersten

Digitalisering

Per-Ola Nilsson sammankallande

Mikael Nilsson

Jan Larsson

Redaktionskommitté

Jan Larsson

Lars Henriksen

Strategifrågor

Styrelsen