Förbundsstyrelse

Förbundsordförande:

Lars Henriksen

Mobil 073-0810200

Mail lab.henriksen@outlook.com

Vice ordförande:

Ylva Mellin

Mobil 070-5465414

Mail ylva.mellin@varpa.rf.se

Sekreterare

Lina Falk

Mobil 073-5004873

Mail linaeriksson888@gmail.com

Vice sekreterare

Elin Sjöman

Mobil: 076-2798583

Mail: elin.sjoman@gmaail.com

Förbundskassör

Lars Håkansson

Mobil 070-3397782

Mail lars.hakansson@varpa.rf.se

Ledamöter

Peter Mattsson

Mobil 076-8417607

Mail mattssonpeter@hotmail.com

Mikael Nilsson

Mobil 070-6461509

Mail Mikael.nilsson@varpa.rf.se

Margareta Sasse Ledamot

Mobil. 073-9341878

Mail: maggansasse@hotmail.com

Suppleanter

Elin Sjöman ( se vice sekreterare)

Henrik Lavergren

Mobil 073-2301617

Mail: henrik.varpa@gmail.com

Valberedning

Barbro Wettersten Sammankallande

Mobil 073-6431508

Mail: barbro.wettersten@hotmail.com

Bernt Augustsson

Mobil 076-2435701

Mail Benneaug@gmail.com

Maria Mattsson

Mobil: 076-1363076

Mail: mattsson.maria@hotmail.se

Auktoriserad revisor

Emma Järlö

Mobil 070-4390301

Mail emma.jarlo@lr-revision.se

Auktoriserad ersättare

Barbro Hallgren

Mobil 076-2397422

Mail barbro.hallgren@lr-revision.se

Lekmanna revisor

Bernt Augustsson

Mobil 076-2435701

Mail benneaug@gmail.com

Lekmanna ersättare

Johan Lindberg

Mobil 070-5877187

Mail johan.lindberg@hotmail.com

Verkställande utskottet.

Ordförande: Lars Henriksen

Vice Ordförande: Ylva Mellin

Kassör: Lars Håkansson

Sekreterare: Lina Falk

Representant för Gotländska idrotter/parasport Mikael Nilsson

Representant för hästskovarpa: Peter Mattsson

Representant för Digitalisering Per-Ola Nilsson

Adj Kansli: Jan Larsson

Pressansvarig Lars Henriksen

Sekreta utskottet

Jan Larsson Sammankallande

Lars Henriksen

Tävlingsgruppen för Metallvarpa-Stenvarpa

Bernt Augustsson Sammankallande

Gotländska Idrotterna Mikael Nilsson

Hästskovarpa

Peter Mattsson Sammankallande

Domaransvarig Metallvarpa

Henrik Lavergren Sammankallande

Antidoping Jan Larsson

Jämställdhet och utbildning Ylva Mellin

Sponsring

Jan Larsson Sammankallande

Lars Henriksen

Pilotprojektet med ungdomsverksamhet

Elin Sjöman sammankallande, Mikael Nilsson, Ylva Mellin

Digitalisering

Jan Larsson

Redaktionskommitté

Jan Larsson

Lars Henriksen

Strategifrågor

Styrelsen

Parasport

Elin Sjöman sammankallande.

Mikael Nilsson