Förbundsstyrelse

Förbundsordförande:

Lars Henriksen

Mobil 073-0810200

Mail lab.henriksen@outlook.com

Vice ordförande:

Ylva Mellin

Mobil 070-5465414

Mail ylva.mellin@varpa.rf.se

Sekreterare

Lina Falk

Mobil 073-5004873

Mail linaeriksson888@gmail.com

Vice sekreterare

Elin Sjöman

Mobil: 076-2798583

Mail: elin.sjoman@gmaail.com

Förbundskassör

Lars Håkansson

Mobil 070-3397782

Mail lars.hakansson@varpa.rf.se

Ledamöter

Dan Törnlind

Mobil 070-6039942

Mail dan.tornlind@hotmail.com

Mikael Nilsson

Mobil 070-6461509

Mail Mikael.nilsson@varpa.rf.se

Margareta Sasse Ledamot

Mobil. 073-9341878

Mail: maggansasse@hotmail.com

Suppleanter

Elin Sjöman ( se vice sekreterare)

Henrik Lavergren

Mobil 073-2301617

Mail: henrik.varpa@gmail.com

Valberedning

Barbro Wettersten Sammankallande

Mobil 073-6431508

Mail: barbro.wettersten@hotmail.com

Bernt Augustsson

Mobil 076-2435701

Mail Benneaug@gmail.com

Maria Mattsson

Mobil: 076-1363076

Mail: mattsson.maria@hotmail.se

Auktoriserad revisor

Emma Järlö

Mobil 070-4390301

Mail emma.jarlo@lr-revision.se

Auktoriserad ersättare

Barbro Hallgren

Mobil 076-2397422

Mail barbro.hallgren@lr-revision.se

Lekmanna revisor

Bernt Augustsson

Mobil 076-2435701

Mail benneaug@gmail.com

Lekmanna ersättare

Johan Lindberg

Mobil 070-5877187

Mail johan.lindberg@hotmail.com

Verkställande utskottet.

Ordförande: Lars Henriksen

Vice Ordförande: Ylva Mellin

Kassör: Lars Håkansson

Sekreterare: Lina Falk

Representant för Gotländska idrotter/parasport Mikael Nilsson

Representant för hästskovarpa: Dan Törnlind

Representant för Digitalisering Per-Ola Nilsson

Adj Kansli: Jan Larsson

Pressansvarig Lars Henriksen

Sekreta utskottet

Jan Larsson Sammankallande

Lars Henriksen

Tävlingsgruppen för Metallvarpa-Stenvarpa-Gummivarpa.

Bernt Augustsson Sammankallande

Gotländska Idrotterna Mikael Nilsson

Hästskovarpa

Dan Törnlind Sammankallande

Mats Mattsson

Claes-Göran Standar

Domaransvarig Metallvarpa

Henrik Lavergren Sammankallande

Antidoping Jan Larsson

Jämställdhet och utbildning Ylva Mellin

Sponsring

Jan Larsson Sammankallande

Lars Henriksen

Ungdomsgruppen

Vakant

Digitalisering

Per-Ola Nilsson sammankallande

Jan Larsson

Redaktionskommitté

Jan Larsson

Lars Henriksen

Strategifrågor

Styrelsen

Parasport

Elin Sjöman sammankallande.

Mikael Nilsson