Förbundsinformation

Svenska Varpaförbundet Box 1030, 621 21 Visby

Besöksadress, Idrottens Hus, Färjeleden 5, 621 58 Visby

Telefon 08-6996518

Mail: varpa@varpa.rf.se

Bankgiro: 5861-1963

Organisationsnummer: 802003-6748

Årsplan